EDIBO Digital Bootcamp programma būs piemērota jauniešiem, kas:

  • ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem;
  • pašlaik nemācās un neatrodās darba attiecībās
  • vēlas uzlabot savas iespējas darba tirgū
  • vēlas uzlabot savas tehniskās prasmes un iemaņas, lai iegūtu darbu

Programmas laikā jaunieši iegūs:

  • attīstīs darba tirgū pieprasītās programmēšanas prasmes
  • apgūs apmācību programmu, kas piemērota IT uzņēmumu vajadzībām
  • saņems atbalstu apmaksātas darba prakses atrašanā IT uzņēmumos
  • labākas izredzes iegūt darbu, kas atbildīs apgūtajām zināšanām

Lai pieteiktos dalībai EDIBO Digital Bootcamp, lūdzu sūtiet e-pastu: info@fondssabiedribai.lv, kā arī sekojiet informācijai mājas lapā par tuvākajiem kursu sākuma datumiem.


EDIBO Digital Bootcamps mācību programma