Par mums

Programmētāja profesija jau ilgstoši ir Latvijā vispieprasītāko profesiju lokā - IKT nozarē kopumā jūtams speciālistu trūkums un ir vērojamas augstākās darbinieku algas Latvijā. Eiropas projekts EUROPEAN DIGITAL BOOTCAMPS - EDIBO pievērsīsies jauniešu bezdarba problēmai, stiprinot jauniešu līdz 30 gadu vecumam digitālās prasmes, apmācot 150 jauniešus par programmētājiem un nodrošinot prakses vietas Latvijas IKT uzņēmumos.

Projekta ietvaros jaunieši apgūs 200 stundu intensīvu programmētāju kursu. Iedvesmojoties no Pasaules Bankas izstrādātās "Ātrās tehnoloģijas prasmju apmācības", šis modelis izmanto pilnīgi novatorisku pieeju, piešķirot uzņēmumiem galveno lomu un rūpīgi analizējot tirgus vajadzības, lai atvieglotu darba uzsākšanu. Mācības turpināsies uzņēmumos uz vietas – 3 mēnešu prakses laikā jaunietis apgūs tieši uzņēmuma vajadzībām atbilstošas prasmes. Pēc mācību programmas noslēguma jaunie programmētāji varēs turpināt darbu uzņēmumā.

Projekts EDIBO Euriopean Digital Bootcamps tiek finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu fonda jaunatnes nodarbinātībai. Projektā piedalās septiņi partneri no sešām Eiropas Savienības valstīm. Latvijā projektu īsteno nodibinājums Fonds Sabiedrībai. Projekta līguma Nr. 2017-1-101. Projekts uzsākts 2018. gada oktobrī un ilgs līdz 2021.gada septembrim.

Vairāk par projektu EDIBO: www.digitalbootcamps.eu